اجاق گاز محصولات بزرگ هاردستون


اجاق گاز سري فالکن مدل فول آپشن (دو فر)


 • دارای فـــنـدک اتــــوماتـیــک
 • سیـستم ایــمنی سـرشعلــه ها
 • مجـــهز بـه شبـکه فـــولادی
 • دارای دو محـفظـه فــر مجـــزا
 • دارای فـن خـــنـک کــنـنده
 • پــوشش لـعاب سلــف کــلین
 • شیــشه محــافـظ سـکــوریــت
 • صفحه نمایشگر دیجیتال لـمسی
 • مجهز به کـنتـرل زمـانـی شـعـله
 • مجهز به 2 سیخ جوجه گردان مجزا
 • قابلیت پخت همزمان در دوکابین
 • ســرشــعله های Euro Type
 • مجـهز بـه سـوئیـچ ایـمنی فــر
 • دارای ریل مخفـی
 • با امکان انتخاب سرشعله های SABAF ( ساباف ایتالیا )