افتتاحیه فروشگاه ایرانیان - جاده مخصوص کرج رسانه هاردستون